Teoretická část školení

Ve třech třídenních blocích proběhla ve dnech 14. - 16. května, 4. - 6. června a 25. - 27. června 2014 teoretická část školení. Program v příjemných prostorách Jaškovské krčmy v Těrlicku začal základními pedagogickými, psychologickými a didaktickými dovednostmi potřebnými pro školení techniků vyhrazených technických zařízení pod vedením PhDr. Marie Dočkalové. V dalších dnech byla na programu bezpečnost práce, kterou lektorovala Ing. Václava Kociánová, a nejnovější poznatky z legislativy vyhrazených technických zařízení, o kterých informovali Ing. Zdeňka Kaňoková a Ing. Miroslav Pulchart. Další rozsáhlý blok se zabýval informační a výpočetní technikou a jejím použitím pro revizní a bezpečnostní techniky a mistry vyhrazených technických zařízení, který vedl Ivo Byrtus.   V závěrečném bloku se účastníci kurzu opět věnovali psychologickým a pedagogickým dovednostem a počítačové technice. Program rychle uběhl za značného zájmu přítomných a byl odměněn velmi pozitivním hodnocením jednotlivých účastníků.